Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet
  • Udkastet til vandsektorloven kom endelig i høring
  • Tilsynsfejl og erstatningsansvar
  • Konfliktretten vs. den fri bevægelighed – knock-out i 2. runde?
  • Nye tærskelværdier for EU-Udbud
  • Aktindsigt i responsa fra sagkyndige
  • Bordet kan fange
  • Lovlig behandling af personoplysninger om medarbejdere og borgere
  • BR08 medfører ændret håndtering af byggesager