Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Mere om inhabilitet ved kommunalbestyrelsen godkendelse af takster...
 • Krav om forbrugerrepræsentanter i vandselskabernes bestyrelser
 • Pres på vandplanerne
 • Panel til vurdering af den juridiske kvalitet hos Folketinges Ombudsmand version 2 - lidt om indholdet af det hidtidige arbejde med kvaliteten.
 • Rammeaftaler - direkte og minitildeling
 • Internationale retskilders betydning for adgangen til at videregive personoplysninger, herunder foretage automatisk offentliggørelse af disse
 • Hvornår begynder klagefristen?
 • Nye regler på vejområdet
 • Vandselskabers behandling af sager om aktindsigt
 • Udbud med mere fleksibilitet og mindre formalia
 • Kort nyt / nyansatte jurister