Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Skybrud – eller bare spildevand?
 • Tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber
 • Klagenævnet for Udbud vurderer aktindsigt efter de nye regler i ny kendelse
 • Panel til vurdering af den juridiske kvalitet hos Folketingets Ombudsmand version 3 – lidt om status samt om udviklingstendenserne i ombudsmandspraksis
 • 10 ting kommunale selskaber bør vide om offentlighedsloven
 • Nyt koncept for vandplanlægning vedtaget
 • Om forholdsmæssigt afslag ved køb af en forurenet ejendom
 • Ændring af en udbudspligtig kontrakt
 • Udvalgte nyheder om miljø- og planret
 • Når kommuner udfører opgaver gennem fonde
 • Opførelse af almene boliger: Risiko for moms på købesummer