Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Udbud af trådløs IT-infrastruktur i folkeskolerne
 • Den nye offentlighedslov
 • Ændringer af planloven
 • Forskning og udvikling – lige børn leger bedst
 • Sociale klausuler eller frivillige partnerskaber?
 • Videoovervågning i almene boligområder – Hvad må man bruge optagelserne til?
 • Nye sager om prislofter for vand- og spildevandsselskaberne
 • Hvordan får man lov til at bygge støjvolde, ramper, diger og lignende, som bygges af forurenet jord?
 • Afgørelserne i vejbidragssagerne fører nu til retssager
 • Østre Landsret har truffet afgørelse i sager om udtrædelsesgodtgørelse ved udtræden af varmeforsyning
 • Vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud