Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • BIOFOS – den nye rensekoncern i hovedstadsområdet
 • Produktansvar – har det betydning for en forsyningsvirkomhed?
 • Afskrivning på medfinansiering af klimatilpasningsprojekter
 • Immaterielle rettigheder i vandsektoren
 • Evalueringen af vandsektorloven – et tungt skridt i den rigtige retning
 • Hvem skal betale for klimaforandringer og kystbeskyttelse?
 • Når en kunde erklæres konkurs
 • Oversvømmelse fra vandløb – naboretlig pligt til afværgeforanstaltninger
 • Ejeraftaler i forsyningsselskaber
 • Tilknyttede aktiviteter i TA-bekendtgørelsens smalle spor
 • Hvor skal vi hen med vores it-drift?
 • Sygefravær som baggrund for ansættelsesophør
 • Praktiske problemer i ledningsentrepriser – lad udbudsmaterialet styre
 • Overdragelse af vandforsyningsanlæg og opkrævning af nyt anlægsbidrag
 • Er kommunalt ejede selskaber omfattet af ”følg eller forklar”-princippet?