Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Aftaler om miljø- og servicemål
 • Overenskomstforhold i kommunalt ejede forsyningsselskaber
 • Cloudløsninger – nyeste udvikling
 • Vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud
 • Nyt om særgebyrer på affaldsområdet og kommuners tilsyns- og
  lovliggørelsespligt inden for Miljølovgivningen
 • Nye regler om forbrugervalg til bestyrelsen i vand- og
  spildevandsselskaber
 • Afgørelser efter miljøvurderingsloven
 • Fast ejendom i et kommunalretligt perspektiv
 • Krav om selskabsmæssig udskillelse af kommunale elproduktionsanlæg
 • Mere om ansvar for det grønne skema
 • Biomasse på de centrale kraftvarmeværker
 • Støtte til lufthaven – en død idé?
 • Kort Nyt