Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Planloven beskytter ikke butikkers økonomiske interesser
  • Principielle landsretsafgørelser på parkeringsområdet
  • Tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber – en balancegang
  • God grund til grundig administration af dækningsafgiften
  • Elproduktion i spildevandsforsyningsvirksomheder strider mod elforsyningsloven
  • Affaldsaktieselskaber – fortsat en frivillig beslutning
  • Elektroniske valg – en status
  • Faldgruber ved drift af caféer
  • Inhabilitet – kommunalbestyrelsesmedlemmer med selskabsbestyrelsesposter
  • SKAT skærper praksis ved køb af registreringsafgiftsfrie busser til kommunale institutioner