Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Den nye privatvejslov
  • Komunerne løser opgaver sammen
  • Ny dom fra Højesteret på vejområdet om gyldigheden af et standsningsforbud
  • Forvaltningslovens 25 år
  • Binder spildevandsplanen?
  • Spildevandsudvalget har afgivet betænkning
  • Vandhandleplaner og redskaber
  • Profylaksebekendtgørelser
  • Udtrædelsesgodtgørelse
  • Kort nyt: Afgørelse om spildevandsplaner og Reglerne om prisloftregulering af vandselskaber justeres