Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Skybrud – eller bare spildevand?
  • Tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber
  • Klagenævnet for Udbud vurderer aktindsigt efter de nye regler i ny kendelse
  • Panel til vurdering af den juridiske kvalitet hos Folketingets Ombudsmand version 3 – lidt om status samt om udviklingstendenserne i ombudsmandspraksis
  • 10 ting kommunale selskaber bør vide om offentlighedsloven
  • Nyt koncept for vandplanlægning vedtaget
  • Om forholdsmæssigt afslag ved køb af en forurenet ejendom
  • Ændring af en udbudspligtig kontrakt
  • Udvalgte nyheder om miljø- og planret
  • Når kommuner udfører opgaver gennem fonde Opførelse af almene boliger: Risiko for moms på købesummer