Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • HOFOR – nu udvidet med to nye spildevandsselskaber
 • Professionalisering af offentlige indkøbsprocesser
 • Forsyningssamarbejdet på Midtsjælland
 • Husk de afledte omkostninger i it-udbud
 • Hvornår bliver vand en beredskabsopgave?
 • Det offentlige ejerregister
 • Status på vandplanerne og vandhandleplanerne
 • Forsyningspligt ved omdannelse af erhvervsejendomme til boligformål
 • Gratis wi-fi-til turisterne
 • Vandforsyningsselskabers sammenlægning med private vandværker
 • Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber og fællesskaber