Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Fusionskontrol og kommunalt ejede selskaber
  • Kommunale havnes organiseringsformer og forretningsmuligheder
  • Moms af ekspropriationserstatninger
  • Planlovens § 47a – Begrænsning af den kommunale overtagelsespligt
  • Den kommunale ejerstrategi - et styringsredskab
  • Højesteret har afsagt dom i Prom-sagen
  • Ministeriet fortolker – kommunen betaler
  • Erfaringer fra bankudbud
  • Kort Nyt: Status for prisloft 2012, Fokus på lokale håndværkere i forbindelse med licitation, Tilslutningsbidrag ved byomdannelse til boliger