Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin for den offentlige sektor. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Når Datatilsynet kommer på besøg
 • Digital forvaltning – fokus på digitalisering af traditionel sagsbehandling
 • Forsyningsselskaber og kommunal planlægning
 • Horten på Folkemødet 2016
 • Ny Højesteretsdom: Kommunes opsigelse af handicappet var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven
 • Dom fra Vestre Landsret: Erstatningsansvar for læreres manglende instruktion af elever
 • Fornyet interesse for geotermi (part II)
 • Ny procedure for miljøgodkendelser
 • IT-indkøb i forsyningsselskaber
 • Statsstøtte til havne og lufthavne
 • ESPD – hvad og hvordan?
 • Udbudsloven: Så blev vi så kloge…?
 • Ny vejledning om § 60-fællesskaber
 • Affaldsenergiproduktion - fremtidens rammer
 • Fokus: Den nye vandsektorlov