Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Miljøskader – et nyt begreb
  • Bortfald og tilbagekaldelse af uudnyttede tilladelser
  • Udbud uden omveje
  • Ny principiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud
  • Indskrænkning af kommunens adgang til at udøve tilknyttet virksomhed efter elforsyningsloven
  • Lov om kommunal fjernkøling
  • Vejmyndighedens pligt til at vise hensyn
  • Vandsektorloven i høring - igen
  • Horten vokser