Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger
  • Vejledning om tilknyttede aktiviteter
  • Læg en dag til klagefristen
  • Nye statsstøtteafgørelser sætter igen fokus på statsstøtte i forbindelse med lejeaftaler
  • Jordforureningslovens § 8: Regionernes rolle
  • Kommunale lånegarantier - betingelser og konsekvenser
  • Ny havnelov på vej - havnelovudvalgets betænkning
  • Ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om afgørelsesbegrebet
  • Industrielle emissioner og husdyr
  • Kort Nyt