Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Alder og handikap - nyeste retspraksisKlimatilpasningsprojekter - status på medfinansieringsaftaler
  • Ros til Københavns Kommune for deres arbejde med at højne kvaliteten på parkeringsområdet
  • Ændringer i håndhævelsesloven og nyt udbudsdirektiv vedtaget
  • Den nye trappemodel for erhvervsejendommes spildevandstakster
  • Må et advokatfirma eller andre private hjælpe med forberedelsen af afgørelsessager?
  • Ny aftale om energispareaktiviteter
  • Ny praksis om garanti for el og varmeselskaber
  • Leverandørs uretmæssige ophævelse af kontrakt kunne ikke udelukke leverandøren fra at deltage i fremtidige udbud
  • Opkrævning af ventelistegebyrer ved udlejning af almene boliger
  • Ekspropriation til spildevandsanlæg efter selskabsgørelse