Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Fremtidens beredskab – nye og større enheder
 • Forebyggelse af oversvømmelser – hvordan skal udgifterne fordeles?
 • Handicappet var arbejdsgiver for handicapmedhjælper – ikke kommunen
 • Hvilke muligheder har en kommune for at indgå forlig?
 • Affaldsforbrænding – hvad nu?
 • Brandhaner på vandledningsnettet
 • Sociale klausler og kædeansvar
 • Nyt cirkulære om arbejdsklausuler
 • Kan kommuner også yde statsstøtte?
 • Ny forordning fritager statsstøtte fra anmeldelse til Kommissionen
 • Genudbud af it-kontrakter
 • Den forestående lovreform på miljøområdet