Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

 • Bestikkelse af offentligt ansatte – hvor går grænsen?
 • Arbejdsgiveransvaret ved glideskader
 • Offentlighedslovens krav til forvaltningsmyndigheders kontrakter
 • Gensidig forsørgelsespligt – endelig afklaring 
 • Kommuners investering i vedvarende energi
 • Prisfastsættelse af fjernvarme med substitutionsmulighed
 • Ny tilsynspraksis om vedtægter for § 60-fællesskaber
 • Kriminalitetsbekæmpelse i almene boligområder
 • Plantjek – oprydning i lokalplaner
 • Kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i et selskab – et forsikringsmæssigt perspektiv
 • Opkrævning af supplerende anlægsbidrag med tilbagevirkende kraft
 • Ændringer i planloven skal fremme alsidig beboersammensætning
 • Kort Nyt