Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

Hvem skal betale for kystbeskyttelse?

Danmarks kyster udfordres i stigende grad af naturkræfterne. Det betyder, at finansieringen af kystbeskyttelsesprojekter får stadig større opmærksomhed. For hvem skal betale, når der gennemføres fælles projekter for kystbeskyttelse?

Myndighedspassivitet

Kommuner, regioner, styrelser og andre offentlige myndigheder bliver sommetider mødt med indsigelser om, at et ulovligt forhold ikke kan håndhæves, fordi myndigheden ved passivitet har fortabt retten til at gøre det.

Overtrædelse af persondatareglerne kan også udløse tortgodtgørelse

Persondatalovens regler kan – ud over bøder og andre sanktioner – udløse tortgodtgørelse på typisk kr. 25.000 til de registrerede. Denne mulighed består også fremadrettet, muligvis i udvidet form.

Deleøkonomi og kommunalretlige udfordringer: Hvor er faldgruberne?

Med deleøkonomiens fremmarch er det nok kun et spørgsmål om tid, før en dansk by udnævner sig som “Sharing City”. Men hvad er deleøkonomi, og hvilke retlige rammer gælder?

Arbejdsgivers adgang til at læse ansattes sms-beskeder

Landsretten har ikke taget endelig stilling til spørgsmålet om lovligheden af arbejdsgivers læsning af ansattes sms’er. Få Hortens bud på, hvordan arbejdsgivere bør håndtere problemstillingen.

Kommunale lånegarantier

Sag om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber skal ikke til Højesteret og er dermed endelig afgjort. Er jeres praksis i overensstemmelse med dommens resultat?

Fair konkurrencevilkår mellem offentlige og private aktører

I maj 2016 udgav Konkurrencerådet en analyse af offentlig erhvervsaktivitet. Rapporten undersøger, om den gældende regulering sikrer tilstrækkelig effektiv konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Hvad er statsstøtte?

Vi gennemgår de seks kriterier, der afgør, om der er tale om statsstøtte.

Håndværkerudbud

Håndværkerudbud kan være en vanskelig disciplin. Vi sætter fokus på de steder, hvor det ofte går galt.

Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer kan bruges som alternativ til rammeaftaler – og har en række fordele.

Nye regler for beredskaberne

Nye regler på beredskabsområdet trådte i kraft 1. juli 2016. Ændringerne omhandler bl.a. overdragelse af myndighedsopgaver til beredskaberne.

Få fuld værdi for pengene på vejbelysning

Flere kommuner har fået øjnene op for det besparelsespotentiale, der ligger i udbud af drift, vedligehold og renovering af kommunernes vejbelysningsanlæg.

Gælder tilpasningsforpligtelsen (også) over for forældre til handicappede børn?

Indtil videre er retstilstanden uafklaret i det principielle spørgsmål, om hvorvidt den særlige beskyttelse mod forskelsbehandling af forældre til handicappede børn også gælder ved indirekte forskelsbehandling.