Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Ny vidtrækkende EU-dom i AMBI-sagen
  • Konkurrenceankenævnet har for nylig afsagt kendelser i de principielle sager om fastsættelse af vandselskabernes prislofter for 2011
  • Når et teknisk anlæg bliver en beskyttet naturtype
  • Kommunal opgavevaretagelse
  • Nyt om kommuners tilsyns- og lovliggørelsespligt inden for miljølovgivningen - betydningen af frikommuneordningen og § 3-natur
  • Nye retningslinjer for behandling af fratrådte medarbejderes e-mail-konti
  • Udbudsretlige nyheder
  • Kort nyt: to nye bøger - Vandsektorloven med kommentarer og Miljøret, 7. udgave