Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin til landets kommuner, offentlige og private virksomheder. Denne udgave indeholder følgende artikler:

  • Varmeforsyningsloven - lempelser for valg af varmekilde for barmarksværker
  • Offentlighed i offentligt ejede selskaber
  • Særbidrag i Svendborg
  • Ændring af tilbudsloven - lempelse af kravene om annoncering
  • Indgreb over for låger i det åbne land
  • Hvad fatter gør, er altid det rigtige – eller? Om centraladministrationens nytte i byggesager.
  • Klimalokalplaner
  • Kort Nyt