Hortens magasin Ret & Indsigt 01/2020 er udkommet. 11 nye artikler giver dig indsigt i offentlig ret.

Ret & Indsigt er Hortens faglige nyhedsmagasin for den offentlige sektor. Hvilke regler skal kommunerne bruge ved ekspropriation til fordel for klimatilpasningsprojekter? Hvordan kan offentlige arbejdsgivere beskytte deres ansatte mod chikane? Vil Datatilsynets nye skabelon for databehandleraftaler gøre det lettere for kommunerne at indgå aftaler med deres databehandlere? Og hvilke hindringer er der for at etablere store varmepumper med en effekt over 0,25 MW?

Få svarene i Hortens magasin Ret & Indsigt 01/2020.