Vejloven blev moderniseret i 2014 og er siden suppleret med nye bekendtgørelser og en vejledning. I præsentationen ses der nærmere på, hvad de nye regler betyder for gravearbejder og anbringelse af forsyningsanlæg i og over veje, herunder de forpligtelser og muligheder, som reglerne medfører for henholdsvis forsyningsselskaber og vejmyndigheder.

Præsentationen kommer blandt andet ind på: 

  • Koordineringspligt
  • Ledningsejer- contra graveaktørrollen
  • Påvisning af ledninger
  • Vilkår for gravetilladelser
  • Fredningsreglen
  • Tilladelse til råden over vejareal
  • Betydningen af almindelig forvaltningsret

Gravetilladelser og andre ledningsretlige spørgsmål

  

Kontakt

Line Markert

Partner