Præsentationen gennemgår kommunernes og spildevandsselskabernes rolle og muligheder i deres samarbejde om klimatilpasning.

Der gennemgås bl.a.:

  • Planlægning af klimatilpasning
  • Klimatilpasning på Frederiksberg
  • Erfaringer fra konkrete klimaprojekter

Kommuners og spildevandsselskabers
samarbejde om klimatilpasning

Line Markert

Partner