I en ny principiel kendelse fra 8. august fastslår Klagenævnet for Udbud, hvordan udbudslovens § 160 om evalueringsmetoder skal tolkes.Vi gennemgår, hvilken betydning kendelsen i praksis vil få for ordregivere.

Præsentationen gennemgår bl.a.:

  • Sagens omstændigheder
  • Sagens videre betydning
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tanker
  • Vores anbefalinger

Ny kendelse om evalueringsmetoder

Kontakt

Andreas Christensen

Partner