Der opstår hele tiden nye teknologiske muligheder for at udnytte affald som en ressource, bl.a. som led i såkaldte industrielle symbioser, hvor affald og biprodukter fra én type virksomhed kan anvendes i industrielle processer i andre typer virksomheder.

Dette gælder også for virksomheder i forsyningssektoren. Den gældende regulering på forsyningsområdet indeholder dog en række begrænsninger og barrierer for at udnytte det fulde potentiale for at anvende affald som ressource på tværs af forsyningssektoren.
 
I præsentationen sættes der fokus på muligheder og begrænsninger for anvendelse af organisk affald som ressource i forsyningssektoren. Følgende områder bliver blandt andet gennemgået:

  • Anvendelse af affald som ressource i industrielle processer
  • Erfaringer fra konkrete symbioseprojekter
  • Muligheder og begrænsninger i spildevandsselskabernes mulighed for anvendelse af organisk affald til energiproduktion efter vandsektorlovgivningen
  • Hvilke grænser miljøretten sætter for spildevandsselskaberne anvendelse af organisk affald til energiproduktion.

Symbiose-problemstillinger i forsyningerne

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat