Præsentationen giver vores bud på Hardam-dommens konsekvenser for prisindhentninger efter serviceloven. Vi gennemgår bl.a.:

  • Servicelovens bestemmelser
  • Hvad gør kommunerne - og hvorfor?
  • Retspraksis før Hardam-dommen i forhold til hhv. EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud

I Hardam-dommens skygge: Prisindhentninger efter serviceloven

Kontakt

Andreas Christensen

Partner