Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, hvor alle Danmarks lønmodtagere overgår til samtidighedsferie. Overgangsreglerne trådte dog i kraft allerede 1. januar 2019.

Reglerne i den nye ferielov er komplekse, og det kan give unødvendige konflikter, hvis din virksomhed ikke overholder bestemmelserne. Alle virksomheder skal have styr på compliance i forhold til de nye regler, den rette information til organisationens medarbejdere, den praktiske ferieadministration, bogholderifunktionen og hele håndteringen af de økonomiske konsekvenser, som de nye ferieregler har.

Ferielovstesten giver en hurtig pejling på, om du og din organisation er klar til at håndtere både den nye ferielov og overgangsperioden hertil.

Kontakt

Jonas Enkegaard

Partner