I løbet af 13 online moduler får du en introduktion til de væsentligste juridiske regler, der gælder for offentligt ansatte.

Kurset henvender sig både til nyansatte og eksisterende medarbejdere på rådhuset, ledere af institutioner og andre med en administrativ rolle med nær kontakt til borgerne. Med det udvidede kursus kommer du et spadestik dybere i forståelsen af forpligtelser og regler for offentligt ansatte og får samtidig et indgående kendskab til sagsbehandlingsregler.

Kurset gennemgår følgende emner:

 • God skik i det offentlige
 • Gaver
 • Inhabilitet
 • Vejledning
 • Tavshedspligt
 • Økonomisk forsvarlighed
 • Notat- og journaliseringspligt
 • Personoplysninger
 • Sagsoplysning
 • Kravet om lovhjemmel
 • Sager og drift
 • Aktindsigt
 • Partsbegrebet

Om Offentligt ansat A-Z

Kurset er udviklet af Hortens juridiske eksperter i samarbejde med Karnov Group. Kurset koster ved enkeltkøb kr. 1.250 ekskl. moms pr. bruger for adgang i et år. Når I er flere fra samme organisation, der har behov for juridisk kompetenceudvikling, kan I med fordel købe flere adgange på én gang.

Se mere om onlinekurset Offentligt ansat A-Z her.