Selskabstesten er et digitalt værktøj, der hjælper virksomheder med at vurdere, hvorvidt de er compliant i forhold til de selskabsretlige regler.

Selskabsrettens område er karakteriseret ved valgfrihed, men alligevel er der en række regler og procedurer, som selskaber skal overholde.

Selskabstesten er et redskab til at vurdere, om virksomheden overholder og er compliant indenfor de selskabsretlige regler.

Når testen er gennemført, vil testens resultat generere en samlet konklusion samt en rapport med uddybende svar og anbefalinger til, hvad brugerens organisation bør være opmærksom på fremadrettet.

Testen er et overordnet værktøj, og fungerer ikke som juridisk rådgivning. I er velkommen til at tage kontakt til Horten, hvis testens resultat giver anledning til spørgsmål.

Tag testen ved at klikke på billedet herunder.

Kontakt

Frans Rossen

Partner