Statsstøttetest.dk giver på let og overskuelig vis et overblik over, om støtte i et projekt er omfattet af statsstøttereglerne, og hvordan dette skal håndteres. Testen kan både anvendes af offentlige myndigheder, andre støttegivere såsom fonde og af virksomheder, der modtager støtte. Det kan eksempelvis være en virksomhed, som overvejer et projekt, eller en handel, der resulterer i, at virksomheden får støtte i form af favorable vilkår.

I testen stilles brugeren over for en kort række spørgsmål om projektet. Når svarene indsendes, får man en konklusion med det samme og en kort rapport med nyttige oplysninger om, hvad der bør gøres fremadrettet. Rapporten indeholder også information om mulighederne for fritagelse fra statsstøttereglerne, og hvilke procedurer der bør iagttages i den forbindelse.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat