I videoen giver partner og advokat Birgitte Toxværd et overblik over, hvordan organisationer skal handle, hvis de pludselig står med et brud på persondatasikkerheden.

Datatilsynet modtager hver måned et sted mellem 600 og 800 anmeldelser af brud på persondatasikkerheden fra virksomheder og offentlige myndigheder. Det er sikkerhedsbrud, som har med personoplysninger at gøre, og det kan fx være mails sendt til forkerte modtagere, adgang til oplysninger man ikke burde have haft adgang til, klik på phishing mails eller tab af data.

Sikkerhedsbrud skal stoppes med det samme, og de fleste skal også indberettes til Datatilsynet inden for 72 timer.

Brud på persondatasikkerheden

Kontakt

Birgitte Toxværd

Partner