I videoen giver partner og advokat Birgitte Toxværd en praktisk introduktion til, hvordan organisationer kommer i gang med at lave artikel 30-fortegnelsen.

GDPR kræver, at alle dataansvarlige og databehandlere fører interne fortegnelser over deres behandling af personoplysninger. Når man som organisation skal i gang med at afdække sine personoplysninger, kan man med fordel lægge dem ind i en såkaldt artikel 30-fortegnelse.

En artikel 30-fortegnelse skal indeholde oplysninger om, hvilke formål man behandler personoplysningerne til, hvem man behandler personoplysningerne om, og hvilke personoplysninger man behandler.

GDPR-fortegnelser

Kontakt

Birgitte Toxværd

Partner