På go’morgenmødet den 15. august 2017 fortalte partner Andreas Christensen og senioradvokat Mikala Berg Dueholm om, hvilken betydning afgørelsen i praksis har for ordregivere. Derudover kom Rasmus Horskær Nielsen, specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med et indlæg om de forventede konsekvenser af afgørelsen.

Ny kendelse om evalueringsmetoder inden for udbudsret

kontakt

Andreas Christensen

Partner