Horten sender en serie af korte webinar-updates om de juridiske udfordringer, der opstår i kølvandet på corona-krisen. Fredag den 3. april var temaet 'Nye regler for kommunernes og regionernes indkøb'

Folketinget vedtog 31. marts en ny lov om kommuners  og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19. Der er straks udsendt en bekendtgørelse med hjemmel i loven, hvorefter kommunerne og regionerne får mulighed for (i) at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms og (ii) at undlade at anvende bestemmelser om misligholdelse gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

På dette webinar ser vi – både med de udbudsretlige og de kommunalretlige briller – på den nye bekendtgørelse og de muligheder, som kommunerne og regionerne nu får.

Generelt om weBinarrækken

COVID-19/coronavirussen har spredt sig over hele verden, og Danmark er også hårdt ramt. Vi bevæger os som samfund ind i ukendt land, da udviklingen kan ændre sig fra dag til dag.

Horten følger udviklingen og de retningslinjer, som myndighederne anbefaler tæt. På vores webinarrække sætter vi fokus på de forskellige juridiske problemstillinger, der måtte opstå, og opdaterer løbende om konsekvenserne set i lyset af myndighedernes anbefalinger.

Temaet og værterne på webinaret skifter fra gang til gang.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner