Som opvarmning til temadagene om den nye erhvervsfremmelov inviterer Horten i samarbejde med KL til webinar om erhvervsfremme.

Vi stiller skarpt på den nye lov og kommunernes rolle og opgaver på erhvervsområdet. Efter webinaret er deltagerne helt klædt på til at deltage i temadagene om erhvervsfremme, der afholdes den 11. og 19. september i hhv. København og Aarhus. På temadagene vil deltagerne blive skarpe på den nye lov, så de er i stand til at rådgive direktion og kommunalbestyrelse i, hvad man som kommune må og ikke må igangsætte og støtte på erhvervsfremmeområdet.

OPLÆGSHOLDERE

Malene Graff

Specialistadvokat

Rune Rathsach Andersen

Chefkonsulent, KL