Vi ser nærmere på, hvem der har ansvaret, når det hele står i ét. Lovgivningen på området er ikke helt nem at agere i. På webinaret fokuserer vi derfor på de juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med klimatilpasninger og skybrudssikring.

Webinaret blev optaget 28. september 2017.

Webinar: Klimatilpasninger og skybrudssikring

kontakt

Line Markert

Partner