Vi ser nærmere på regeringens udspil om en opstramning af reglerne om statens, regionernes og kommunernes mulighed for at udøve erhvervsvirksomhed i konkurrence med private: Fair og lige konkurrence.

Vi kommer ind på, hvilke konsekvenser tiltaget vil få i forhold til de nuværende regler. Samtidig giver vi vores input til, hvilke forhold offentlige myndigheder allerede i dag bør have fokus på, når de overvejer at igangsætte nye aktiviteter eller justere eksisterende.

Webinaret blev optaget den 13. september 2017.

Webinar: Regeringens udspil "Fair og lige konkurrence"

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner