Vi afholdt i forlængelse af regeringens tre udkast til lovforslag om offentlig erhvervsaktivitet, som er sendt i høring den 11. marts 2019, et webinar med fokus på de potentielle følgevirkninger, hvis lovforslagene vedtages.

I vidoen gennemgår vi de tre udkast, der, hvis de vedtages vil indebære en grundlæggende ændring af de retlige rammer for kommunernes og regionernes erhvervsaktivitet. Herunder ser vi bl.a. på hvorvidt kommunalfuldmagten skal lovfæstes, og om der kommer en ny klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet.

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner