På webinaret fortæller partner Poul Hvilsted og specialistadvokat Marie Bockhahn om sagsbehandlingsreglerne i en miljøretlig kontekst.
Med udgangspunkt i konkrete miljøretlige sager gennemgår de udvalgte sagsbehandlingsregler.

Webinarserien tager en række aktuelle emner op inden for miljø- og forvaltningsretten og er målrettet teknik- og miljøforvaltningerne i kommunerne.

Den 11. juni handlede det om 'Patchwork lokalplaner. I studiet var partner Poul Hvilsted og specialistadvokat Marie Bockhahn.

Horten er i så mange tilfælde stødt på planlægning for enkelte matrikler eller meget begrænsede geografiske områder, at vi internt har givet dem et navn. Vi kalder det for ’patchwork’.

I sammenhæng med planlægning er patchwork-metoden udfordrende – for nu at holde den positive tone - både når planer vedtages, når bestemmelserne skal håndhæves og når det skal overvejes at lave dem om. Det er de udfordringer i det virkelige liv, vi vil fortælle om i 30 minutter.kontakt

Poul Hvilsted

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat