I takt med den teknologiske udvikling, er de regulatoriske rammer for og krav til it-løsninger blevet stadig mere relevante. Derudover gør brugen af nye teknologier som Big Data, AI, IoT og blockchain det til et komplekst område, som alle med ansvar for indkøb, implementering og drift af it-løsninger skal forholde sig til. Det gælder særligt i forhold til de forvaltningsretlige regler.

Hortens specialister indenfor it-ret og forvaltningsret deler deres erfaringer og anbefalinger til overholdelse af de forvaltningsretlige krav i forbindelse med it-løsninger i den offentlige forvaltning. Herunder ser vi på, hvordan man sikrer overholdelse af kravene i bl.a. delegationslæren i it-kontrakten. Webinaret vil tage en operationel vinkel, og vi præsenterer blandt andet udvalgte eksempler på relevante kontraktbestemmelser.

It-kontrakter og offentlige myndigheders samarbejde med private it-leverandører

Kontakt

Emilie Loiborg

Advokat