Arbejder du i en offentlig myndighed eller institution, hvor fx undervisning af elever eller studerende, konsultationer med borgere eller samtaler med patienter foregår digitalt? På webinaret stiller partner Finn Schwarz og advokatfuldmægtig Emilie Loiborg skarpt på, hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse. Vi drøfter det vanskelige hjemmelsgrundlag "anstaltsforholdet" – en hjemmel, der tidligere har og fortsat giver anledning til tvivlsspørgsmål.

Tvivlsspørgsmålene er ikke blevet mindre med den øgede brug af digitale platforme. For hvilke rammer sætter anstaltsforholdet, når klasselokalet er blevet til et "zoom-lokale", og undervisningen foregår på de studerendes værelser? Få svar på dette og en række andre væsentlige spørgsmål på webinaret.

Anstaltsforholdet i en digital kontekst

Kontakt

Finn Schwarz

Partner (H)

Emilie Loiborg

Advokat