Omstillingen til en bæredygtig fremtid kræver kapital – meget kapital. Kom med til debatten, hvor vi med sustainability linked finansiering som omdrejningspunkt giver dig indblik i ESG performance og transformation af virksomheder.

Bæredygtig finansiering kom med vedtagelsen af FN's verdensmål og Paris-aftalen for alvor på dagsordenen. I dag er bæredygtig finansiering et 'must' for en lang række virksomheder, og mange flere vil følge efter i de kommende år.

Verden kalder derfor på løsninger, der kan drive omstillingen mod en bæredygtig fremtid. Politikerne har udstukket ambitiøse mål og vedtaget regulering, der skal fremme bæredygtige løsninger. Banker, private equity fonde og virksomhederne indtager en nøglerolle i samarbejdet om at finansiere virksomheder i deres grønne ambitioner.

Kom med til debatten, hvor vi med sustainability linked finansiering som omdrejningspunkt retter spottet mod ESG performance og transformation af de virksomheder, der har opnået denne type finansiering.

Vi drøfter erfaringer i samarbejdet mellem långivere og låntagere samt selve processen.

  • Hvordan foregår kontraktindgåelsen?
  • Hvordan fastsættes kommercielle ESG-relaterede KPI’er?
  • Og hvordan måles og rapporteres der?
  • Har det en effekt?

Program

15:30 Indskrivning og ankomst
16:00 Velkomst ved advokat, partner Lars Lüneborg, Horten
16:05 Oplæg
16:25 Præsentation af paneldebattører
16:35 Paneldebat: Bæredygtig finansiering – virker det?
17:15 Netværk med tapas
18:30 Tak for i aften

Paneldeltagerne

  • Ordstyrer, partner og advokat Lars Lüneborg, Horten
  • Head of Sustainability Martin Bang-Löwgren, Polaris Equity
  • Head of Debt Structuring & Execution, Klaus Ingildsen, Jyske Bank

Målgruppe

Projektudviklere, Långivere, låntagere.

Praktisk information

Forplejning

Tapas mm.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Lars Lüneborg

Partner

Martin Bang-Löwgren

Head of Sustainability at Polaris

Klaus Ingildsen

Head of Debt Structuring & Execution, Jyske Bank