Erfaring og ekspertise

Horten er dybt specialiseret inden for energi- og forsyningsret og blandt landets absolut førende rådgivere på området. Vi har stor erfaring med at navigere i spændingsfeltet mellem offentlig regulering og privat virksomhed og med at håndtere de komplekse forhold og processer, der ofte karakteriserer energi- og forsyningsområdet.

Derudover har vi et indgående kendskab til de forhold, der karakteriserer offentligt ejede selskaber i energi- og forsyningssektoren.

Vores specialister har et omfattende netværk i energi- og forsyningssektoren. Blandt andet har flere af vores advokater tidligere været ansat i de største energivirksomheder og i centraladministrationen, og vi er dybt forankret i branchenetværk og andre faglige fora.

Vores klienter

Vores klienter er private og offentligt ejede virksomheder inden for hele energiværdikæden. Vi rådgiver nogle af de største spillere i sektoren, både i Danmark og udlandet.

Inden for opstrømsområdet repræsenterer vi de største producenter af olie og gas i Nordsøen samt leverandører til E&P-området.

Når vi rådgiver inden for de øvrige forsyningsområder – herunder vand, spildevand, varme, affald, vind, biogas og naturgas – er vores klienter ofte de kommunalt ejede forsyningsselskaber, enten organiseret som aktieselskaber eller som § 60-fællesskaber. Herudover rådgiver vi privat- og andelsejede forsyningsselskaber. Vi har også stor erfaring som rådgiver for de kommuner, der ejer forsyningsselskaberne. 

Clients highlight the regulatory expertise of the group, with one noting that they have a good solid understanding of regulatory matters and they provide to-the-point advice.

Chambers, 2019

The people at Horten really understand the public sector and the energy sector. They know how organisations involved in the industry work.

Chambers, 2018

Vores kerneområder

  • Affald og affaldsforbrænding
  • Biogas
  • El
  • Naturgas
  • Olie
  • Vandforsyning og spildevand
  • Varmeforsyning
  • Vindenergi
  • Anden vedvarende energi
LinkedIn ikon 

vand - varme - affald i danmark

 

Kom med i Linkedin-grupperne om:

teamet

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner

Christian Tullberg

Partner

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Malene Graff

Specialistadvokat

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat

Eigil Worm

Senioradvokat

Emil Spurr Madsen

Advokat

Jonathan Fraenkel Kærn

Advokat

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat

Marie Gøthgen Clasen

Advokat

Tue Trier Bing

Advokat

Frida Keller Medic

Advokatfuldmægtig

Julie Brøndby Ørbeck

Advokatfuldmægtig