Hvordan kan vi hjælpe

Hortens arbejde i finans- og pensionssektoren trækker på en bred vifte af specialister, som gør det muligt at bistå f.eks. pensionsselskaber med investering i alternative investeringsstrukturer eller at yde lån til projektfinansiering og som gør det muligt at sætte ind med restruktureringskompetencer, hvis de risici, som alternative investeringer rummer, måtte blive udløst.

Vores specialister forstår de finansielt regulerede virksomheders vilkår, kan kombinere med andre specialister, der kan udarbejde finansielle kontrakter eller få rådgivning fra vores skattespecialister, så de mest hensigtsmæssige strukturer etableres. Opstår der en krisesituation i forbindelse med et engagement kan vores restrukturerings- og konkurseksperter træde til og de bliver bistået af vores eksperter i finansielle tvister, hvis der måtte opstå uenighed mellem parterne i en transaktion som f.eks. strid om sikkerheder, vilkår eller andet.

Vores virksomheds opbygning sikrer, at opgaverne altid løses af den rette kombination af kompetencer.

teamet

Claus Bennetsen

Partner

Birgitte Frølund

Partner

Lars Lüneborg

Partner

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Michael Gregersen

Partner

Nicolai Dyhr

Partner

Piya Mukherjee

Partner

Thomas Francis Beckett

Partner