Horten er repræsenteret i Grønland ved sin associerede samarbejdspartner i Nuuk, Nuna Advokater, der blev stiftet for 50 år siden og er den førende advokatvirksomhed i Grønland.

Vi har dermed en helt unik indsigt i og erfaring med grønlandske forhold som fundament for vores rådgivning.

I takt med udviklingen i Grønland er der et stigende behov for leverandører inden for olie-, gas- og mineralområdet samt for investorer og virksomheder til udvikling af andre industrier, infrastruktur, byggerier m.v.

Investeringer i og etablering af virksomhed i Grønland kræver en fundamental forståelse af grønlandske forhold og kendskab til den lovgivningsmæssige ramme, men også til de mange særlige forhold, der gør sig gældende i Grønland – praktiske som menneskelige.

Erfaring og ekspertise

Sammen yder Nuna Advokater og Horten rådgivning omkring alle grønlandske forhold baseret på mangeårig lokal erfaring og tilstedeværelse i Nuuk tillige med høj specialiseret juridisk ekspertise i København.

Det enorme olie- og gaspotentiale og udviklingen inden for grønlandsk mineindustri har de seneste år opnået stigende global fokus. Multinationale selskaber beliggende i Nordamerika, Australien og Europa deltager i dag i efterforskning og udnyttelse i Grønland, og Nuna Advokater har bistået mange af disse selskaber.

Horten har også i mange år arbejdet med klienter inden for infrastruktur og forsyning og har i betydeligt omfang arbejdet med etablering af offentligt private partnerskaber – både på den offentlige og private side.

Vores juridiske rådgivning omfatter tillige etablering af selskaber, selskabsretlige forhold, M&A, joint venture og konsortieaftaler, samarbejdsaftaler, bygge- og anlægsarbejder og ansættelsesretlige forhold, herunder ansættelsesvilkår og arbejdstilladelser.

Teamet

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Christian Tullberg

Partner

Peter Bisgaard

Partner