Der gælder strenge regler for, hvilke gaver og andre økonomiske fordele medico- og lægemiddelvirksomheder må give til sundhedspersoner. Reglerne indeholder et generelt forbud mod at give eller tilbyde sundhedspersoner økonomiske fordele i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget af et medicinsk udstyr eller lægemiddel.

Men hvilke økonomiske fordele kan medico- og lægemiddelvirksomheder så alligevel lovligt yde til sundhedspersoner? Få Hortens guide som pdf her.