I løbet af otte online moduler får du en introduktion til de væsentligste juridiske regler, der gælder for offentligt ansatte.

Kurset henvender sig til nyansatte samt andre offentligt ansatte med daglig nær kontakt til borgerne såsom pædagoger, sundheds- og plejepersonale, borgerservice mv. I løbet af kurset får du en god forståelse for rammerne for dit arbejde som offentligt ansat og bliver i stand til at se, hvornår du fx har pligt til at notere en oplysning ned samt til at spotte potentielle forvaltningsretlige problemstillinger.

Kurset gennemgår følgende emner:

  • God skik i det offentlige
  • Gaver
  • Inhabilitet
  • Vejledning
  • Tavshedspligt
  • Økonomisk forsvarlighed
  • Notat- og journaliseringspligt
  • Personoplysninger.

Om Offentligt ansat A-Z

Kurset er udviklet af Hortens juridiske eksperter i samarbejde med Karnov Group. Kurset koster ved enkeltkøb kr. 1.250 ekskl. moms pr. bruger for adgang i et år. Når I er flere fra samme organisation, der har behov for juridisk kompetenceudvikling, kan I med fordel købe flere adgange på én gang.

Se mere om onlinekurset Offentligt ansat A-Z her.

Se demovideo

Kontakt

Bo Juul Jensen

Advokat