Emma Hougaard Jensen er en del af Hortens afdeling for Offentlig Regulering. Her rådgiver Emma særligt om problemstillinger inden for det plan-, bygge- og miljøretlige område, men hun rådgiver også mere bredt om offentligretlige og forvaltningsretlige forhold. Hun har erfaring med sagsbehandling og sagsstyring.

Emma rådgiver private og offentlige klienter, herunder kommuner og offentligt ejede virksomheder.