Den 14. april 2016 gav Højesteret Ikast-Brande Kommune medhold i, at kommunen ikke havde pligt til at tilbyde en medarbejder med en kronisk smertelidelse en deltidsstilling, blandet andet under hensyn til de særlige driftsmæssige forhold i den pågældende planafdeling.

kontakt

Finn Schwarz

Partner (H)