Efter en konkret vurdering af stillingernes sammenlignelighed, har Højesteret stadfæstet, at tidsbegrænset ansatte måleassistenter ikke var blevet forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Efter lov om tidsbegrænset ansættelse må ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke være ringere end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat. For at kunne bruges som sammenligningsperson skal den fastansatte udføre samme eller tilsvarende arbejde, idet der tages hensyn til kvalifikationer og færdigheder.

Uens arbejdsopgaver og kvalifikationer

Indledningsvist tog Højesteret stilling til, om den tidsbegrænsede stilling som måleassistent kunne sammenlignes med den faste stilling som specialmedarbejder. Højesteret lagde til grund, at fastansatte specialmedarbejdere arbejdsopgaver bestod af omdeling af post, snerydning, opsætning af borde op til møder mv., hvorimod de tidsbegrænset ansatte måleassistenter hjalp måleteknikerne med at gennemføre målinger rundt omkring i Danmark. Højesteret fandt derfor ikke, at arbejdet var sammenligneligt.

Derefter vurderede Højesteret, om stillingen som tidsbegrænset ansat måleassistent kunne sammenlignes med to konkrete fastansatte måleassistenter. Højesteret lagde til grund, at der var tale om særlige uddannelses- og kvalifikationsmæssige forhold, der begrundede, at disse måleassistenter var blevet fastansat, og at stillingerne derfor ikke kunne sammenlignes med stillingen som tidsbegrænset ansat måleassistent.

På den baggrund stadfæstede Højesteret afgørelsen fra Østre Landsret.

En konkret vurdering

Højesteret bekræfter med afgørelsen, at vurderingen af om to stillinger er sammenlignelige må foretages konkret. I denne vurdering må der bl.a. lægges vægt på karakteren af det udførte arbejde, herunder de konkrete arbejdsopgaver, samt hvorvidt der er tale om medarbejdere med forskellige uddannelses- og kvalifikationsmæssige forhold, herunder fx erfaring.

Vil du vide mere?

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat